TALARE

Moderatorer: Anne-Marie Eklund Löwinder och Åsa Schwarz


Anna Borg.pngAnna Borg, senior säkerhetskonsult på Knowit

Anna är en senior säkerhetskonsult som under de senaste 10 åren varit verksam på den internationella marknaden där hon bland annat har arbetat inom rollerna IT and Information Security Specialist,
Data Privacy Officer och Information Security Risk Manager.


anne-marie-eklund-lo%cc%88winderAnne-Marie Eklund Löwinder, CISO på IIS

Anne-Marie är rankad som en av Sveriges främsta it-säkerhetsexperter och arbetar som CISO på IIS. Hon är en av få utvalda i världen att delta
i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Hon är även ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens
offentliga utredningar om internet och säkerhet.


Caroline Sundberg1.pngCaroline Sundberg, advokat på advokatfirman Delphi

Caroline är advokat och specialiserad inom it-rätt. Hon har i drygt
10 års tid biträtt klienter med bland annat kommersiella avtal och immaterialrättsliga frågor med inriktning mot rättigheter och teknik.
Hon har stor erfarenhet av att skriva och förhandla avtal avseende
exempelvis it-projekt, it-tjänster, agil utveckling, molntjänster
och outsourcing.


Christina Rux, Senior Service Architect, Connected Car IT Services på Volvo Cars

c-ruxChristina arbetar sedan 1998 med it-lösningar för fordonsindustrin, varav de senaste sex åren med globala lösningar för it-arkitektur och affärstjänster för uppkopplade fordon. Hon är ansvarig för it-arkitekturen samt it- och informationssäkerhet för lösningarna för uppkopplade fordon på Volvo Cars. Området innefattar såväl uppkoppling av telematik- och infotainmenttjänster som självkörande bilar och nya affärstjänster som
In-Car-Delivery och Phone as Key.


eva-esselin-leanderEva Esselin Leander, leg. organisationspsykolog och seniorkonsult på Knowit

Eva arbetar som organisationspsykolog och har 16 års erfarenhet av längre förändringsprojekt inom såväl offentlig som privat sektor.
På senare år har hennes arbete haft ett särskilt fokus på hur man
involverar och skapar engagemang i hela organisationer.


josefine-o%cc%88stfeldtJosefine Östfeldt, it-säkerhetschef på Polismyndigheten

Josefine är sedan 2015 it- och informationssäkerhetschef på Polismyndigheten och ansvarar för myndighetens säkerhetsarbete.  Tidigare har Josefine varit it-säkerhetschef för Pensionsmyndigheten
där hon byggde upp it-säkerhetsorganisationen i samband med
att myndigheten bildades 2010.


karen-lawrence-o%cc%88qvist-anva%cc%88ndKaren Lawrence Öqvist, VD och grundare för bolaget Privasee

Karen är en känd förespråkare och expert inom privacyområdet. Hon håller föredrag, lär ut och skriver om personlig integritet och den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Hon har över 25 års erfarenhet inom
it- och informationssäkerhet samt dataskydd och hennes kärnkompetens
består av förmågan att förenkla komplexa frågor och att ge vägledning.


karin-winberg-fa%cc%88rgKarin Winberg, internrevisor på Riksbanken

Karin har arbetat med informationssäkerhet, intern kontroll, risk, regelefterlevnad och styrningsfrågor i nästan hela sitt yrkesliv och då främst inom den finansiella sektorn. De senaste åren har hon arbetat som internrevisor. Karin kommer närmast från Kommuninvest och börjar i mitten
av januari på Riksbanken.


ulrika-evertsson-hanssonUlrika Evertsson Hansson, Head of Systems Security Audit Section på Försvarsmakten

Ulrika är chef för systemgranskningssektionen vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten som arbetar med att granska it-säkerheten
i försvarsmaktens it-system. Hon har tidigare arbetat på FRA som
penetrationstestare och på Regeringskansliet som senior
säkerhetsexpert.


a%cc%8asa-schwarzÅsa Schwarz, säkerhetskrönikör, författare och konsult på Knowit

Åsa har 20 års erfarenhet som informationssäkerhetskonsult,
skriver krönikor inom it- och informationssäkerhet och är även verksam som skönlitterär författare. Hennes böcker har översatts till 17 språk
och kommande bok är en hackerthriller.