C2’17 – COMMAND & CONTROL 2017

Det här är ingen vanlig konferens. Det här är en konferens där vi under en dag berör de mest aktuella ämnena på den globala arena som it- och informationssäkerhet numera utgör. Kom och lyssna på hur toppdomänen för internet förblir säker, hur Volvo arbetar med it-säkerhet i självkörande bilar och hur informationssäkerhet är en del av Polisens verksamhet. Vi har valt att kalla konferensen Command & Control 2017, eller i korta drag C2’17.

Konferensen är ideell och eventuellt överskott kommer att gå till att uppfylla arrangörens syfte. Den ekonomiska säkerheten för evenemanget står Knowit för.